Informan systmy

O informanch systmoch

o je informan systm

Defincia:
Informanm systmom z pohadu informatiky rozumieme organizovan, vzjomne prepojen mnoinu informanch zdrojov v jednom priamom kontrolnom manamentektor zdiea pecifick verejn funkcie. Systm normlne zaha hardware, software, informcie, dta, aplikcie, komunikcie a ud.

o prina informan systm spolonosti

Preloen do zrozumitenej rei:

Informan systm je systm, ktor vnesie do podniku lepiu komunikciu, ujasn tok dajov, asovo aj nrokovo zefektvni pracovn procesy, sprehadn prcu zamestnancov.

Niekedy me efektvny informan systm pripravi ud o pracovn pozcie, pretoe sa ich pracovn procesy generuj automaticky.

Odvrten strana

V prpade zlho nvrhu informanho systmu, jeho komplikovanmu ovldaniu, povrchnosti alebo prlinej detailnosti, slabch alebo prline silnch bezpenostnch opatren me djs k strate jeho vznamu.

Manament, analza, nvrh a tvorba informanch systmov, web-aplikcie

V rmci vyie spomenutho ponkame nasledovn

 • Manament tvorby informanch systmov
 • Analzy a nvrhy informanch systmov
  • dtov nvrh
  • procesn analza
  • optimalizcia systmov
 • Komplexn rieenia pre tvorbu informanch systmov v riaden a administratve
 • Programov realiccia
 • Nasadenie a servis


Analza rieenia - smerovanie


Definovanie projektu


Procesn analza


Dtov analza


Technologick realizcia


Analza a aplikovanie bezpenostnch princpov

 

Rieenie: Sanay

Rieenie informanch systmov na bze framework Sanay core.


Sanay architektra

Architektra KLIENT - SERVER s vyuitm technolgi:

 • Internetovch serverov na bze LINUXovch operanch systmov
 • Web-server Apache HTTP Server
 • Aplikacie tvoren pomocou Hypertext Preprocessor-a PHP, JavaScript
 • Dtov vrstva na bze MySQL databz, resp. XML, XSLT
 • Klientsk rozhranie realizovan pomocou HTML, XHTML

Okrem prioritnho rieenia zaloenho na jadre Sanay je mon realizova systmy klasickch Windows-based aplikci.


Vidíme detaily

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách