Informačné systémy

O informačných systémoch

Čo je informačný systém

Definícia:
Informačným systémom z pohľadu informatiky rozumieme organizovanú, vzájomne prepojenú množinu informačných zdrojov v jednom priamom kontrolnom manažmentektorá zdieľa špecifické verejné funkcie. Systém normálne zahŕňa hardware, software, informácie, dáta, aplikácie, komunikácie a ľudí.

Čo prináša informačný systém spoločnosti

Preložené do zrozumiteľnej reči:

Informačný systém je systém, ktorý vnesie do podniku lepšiu komunikáciu, ujasní tok údajov, časovo aj nárokovo zefektívni pracovné procesy, sprehľadní prácu zamestnancov.

Niekedy môže efektívny informačný systém pripraviť ľudí o pracovné pozície, pretože sa ich pracovné procesy generujú automaticky.

Odvrátená strana

V prípade zlého návrhu informačného systému, jeho komplikovanému ovládaniu, povrchnosti alebo prílišnej detailnosti, slabých alebo prílišne silných bezpečnostných opatrení môže dôjsť k strate jeho významu.

Manažment, analýza, návrh a tvorba informačných systémov, web-aplikácie

V rámci vyššie spomenutého ponúkame nasledovné

 • Manažment tvorby informačných systémov
 • Analýzy a návrhy informačných systémov
  • dátový návrh
  • procesná analýza
  • optimalizácia systémov
 • Komplexné riešenia pre tvorbu informačných systémov v riadení a administratíve
 • Programová realicácia
 • Nasadenie a servis


Analýza riešenia - smerovanie


Definovanie projektu


Procesná analýza


Dátová analýza


Technologická realizácia


Analýza a aplikovanie bezpečnostných princípov

 

Riešenie: Sanay

Riešenie informačných systémov na báze framework Sanay core.


Sanay architektúra

Architektúra KLIENT - SERVER s využitím technológií:

 • Internetových serverov na báze LINUXových operačných systémov
 • Web-server Apache HTTP Server
 • Aplikacie tvorené pomocou Hypertext Preprocessor-a PHP, JavaScript
 • Dátová vrstva na báze MySQL databází, resp. XML, XSLT
 • Klientské rozhranie realizované pomocou HTML, XHTML

Okrem prioritného riešenia založeného na jadre Sanay je možné realizovať systémy klasických Windows-based aplikácií.


Otvorte svoje možnosti

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách