CV | Curriculum Vitae

Profesijn prax
2004 2006   Vysok Tatry
IS architekt, analza, nvrh a implementcia informanch systmov do spolonost
 • Vyuit vlastn framework Sanay core
 • IS zameran na primrne, podporn a riadiace procesy a optimalizciu dtovch skladov
 • Procesn riadenie
 • Uplatnenie workgroup / workflow princpov
 • Hierarchia rol
 • Identity management
 • Manament pouvateov a skupn, Logovanie aktivt, povinnosti pouvateov
 • Servisy a modulrna architektra
 • lohy, virtulne porady, Kalendr aktivt
 • S ohadom na ISO/IEC 17799, ISO/IEC TR 13335-1, ISO/IEC TR 13335-2, ISO/IEC TR 13335-3, ISO/IEC TR 13335-4 a zkon .428 o ochrane osobnch dajov v znen neskorch predpisov
 •  
  2003 2006 Horsk zchrann sluba Poprad
  Dispeer Operanho strediska tiesovho volania HZS, sprvca IT HZS
 • analza, nvrh a tvorba centrlneho informanho systmu HZS
 • vytvorenie WAP strnky wap.hzs.sk
 • analza, nvrh a tvorba portlu www.laviny.sk
 • zosieovanie jednotlivch stredsk HZS
 • sprva loklneho servera Windows 2000 Server, LINUX Mandrake
 •  
  2003-2006 portCentrum Glfy, s.r.o. Vysok Tatry
  WebProgrammer, webdesigner
 • tvorba internetovch strnok
 • tvorba informanch systmov
 •  
  2003   Vysok Tatry
  Predajca VT
   
  2000-2004 Zkladn kola Jarn ulica Poprad
  Uite vpotovej techniky a fyziky, sprvca IT
 • vypracovanie projektu Infovek
 • vypracovanie projektu e-kola, na zklade ktorho dostala kola pripojenie na internet
 • celottne spechy so iakmi v programtorskch saiach
 • sprva web, mail, ftp a samba servera pod operanm systmom LINUX , Windows NT
 •  
  2003 portCentrum Glfy, s.r.o. Star Smokovec
  Sprvca IT
   
  1997-2004   Vysok Tatry
  Grafik
  • grafick nvrhy reklm, prospektov, web strnok
   
  1997-2000 Gymnzium Poprad, Popradsk Nbreie Poprad
  Sprvca potaovej siete
  • sprva siete Novell Netware, LINUX web a mail server
   
  1999 L TANAPu Vysok Tatry
  Str nrodnho parku
   
  1997-1998 Slavo s.r.o. Poprad
  Grafik reklamnch nvrhov
  • tvorba grafickch nvrhov na reklamy produktov firmy
   
  lenstvo v organizcich
  od r. 2004 Zchranr Tatranskej horskej sluby - dobrovonho zboru
  od r. 2001 akate v Tatranskej horskej slube - dobrovonom zbore
  od r. 2001 len Oestereichische Alpin Verein
  od r. 1995 Slovensk horolezeck spolok JAMES


  Vzdelanie
  2006 terajok Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Technick univerzita Koice
  Koice
  Doktorandsk tdium Informatiky so zameranm na bezpenos informanch systmov
   
  2001 2006 Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Technick univerzita Koice
  Koice
  Ukonen ininierske tdium so zameranm na informan systmy a technolgie
   
  1994-1998 Gymnzium Poprad,
  Popradsk nbreie Poprad
  Poprad
  Zameranie na matematiku a fyziku, ukonen s vyznamenanm
  • sprva siete Novell Netware, LINUX web a mail server
   
  V r. 1994 Zkladn kola v Dolnom Smokovci Vysok Tatry
  Ukonen s vyznamenanm
  as na konferencich

  jl 2006, Brusel
  Projekt ASSIST: Alpine Safety And Security Information System

  jn 2006, Bratislava
  IBM FORUM: Servisne orientovan architektra

  mj 2006, Bratislava
  Ability Development: Optimalizcie podnikovch procesov

  november 2005, Vysok Tatry
  Siemens Business Services: Technologick frum 2005

  november 2004, Vysok Tatry
  HT Computers: Technologick frum 2004

  Jazykov znalosti
 • Anglick jazyk
 • Nemeck jazyk
 • Zujmy Informan systmy a bezpenos, business proces management, skialpinizmus, horolezectvo, fotografovanie
     

   

  Otvorte svoje možnosti

  Náhodná fotografia

  Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách