Horolezectvo

|Obsah|

Untitled Document

Plnovanie try

Kad tra, i horolezeck alebo skialpinistick mus by vopred dokonale naplnovan.

Pred trou je vhodn urobi si asov harmonogram, v ktorom sa pota s 30%-nou asovou rezervou. Tento pln sa sname dodriava.
Pri vbere cesty musme myslie aj na ndzov prpady stupu z cesty pri nepriaznivom poas,podmienkach alebo inch prin. Zistme si miesto, z ktorho sa u nememe vrti, tzv. point of no return a pokia je to mon, sname sa mu vyhn. Nie men draz treba kls na cestu zostupov. Klasifikcia zostupu sa hodnot o jeden stupe vyie ako vstup danm ternom. Vmame si momentlne poasie a podmienky, v zime lavnov situciu a prognzu.
Pri plnovan lezenia v ade kontrolujeme teplotn hranicu 0C. Lezenie adov pri vej teplote hlavne v jarnch mesiacoch je nebezpen!


|Obsah|

 

akkovek koprovanie, prava textov a kad alia manipulcie
je mon len so shlasom autora (c) 2004
Vidíme detaily

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách