Horolezectvo

|Obsah|

Untitled Document

Popis ternu

Ovldanie nzvoslovia jednotlivch skalnch tvarov v horch od ttov po chyty je samozrejmosou pre vetkch horolezcov.

Pri lezen je dleit orientcia v terne. lezec - zaiatonk si vyber cesty s relatvne jasnou orientciou, ako s napr. cesty vedce komnom alebo pilierom. Orientciu mu sai nepredvdan subjekty, ako je napr. zhorenie poasia.

Popisy skalnch tvarov

Balkn - charakteristick rozsiahlej vstupok v stene
Galria - irok vznamnej ps alebo terasa, tiahnuca sa vysoko v stene alebo nad zrzmi
Kazaena - druh skalnho balknu v stene
Komn - vhben pretiahnut tvar v stene, do ktorho vojde cel telo lezca
Kotol - vek skaln vhhenie podobn kotlu
Kulor - hlbok a zka roklina medzi dvoma rebrami alebo chrbtami
K - ostr skaln hrebe, ktor meme prekonva rozkromo
Lvka - horizontlny skaln tvar vodorovn alebo mierne ikm. Je kratia ako ps a iria ako rmsa
Lita - sklan tvar podobn lvke u ako rmsa
Morna - mohutn nsyp balvanov a sute vytvoren pohybom ladovca a lavnami
Ohnisko - balvan vekch rozmerov v doline, ktor svojim tvarom poskytuje prstreok pred vetrom a daom
Okno - otvor v skalnom masve, ktorm mono vidie na druh stranu
Ostroha - vrazn skaln vbeok vybiehajci zo steny do sute
Sedlo - najniie miesto irch rozmerov na hrebeni spjajce dva tty
Skaln muk - hromada kamenia oznaujca smer cesty
trbina - vrazn zrez v hrebeni, u ako sedlo
Terasa - ploina vch rozmerov
Trhlina - vhben pretiahly skaln tvar, u ako ab alebo komn
Zrez - pretiahnut plytk skaln tvar v stene
ab - pretiahnut vhben skaln tvar vo svahu alebo stene, tiahne sa priamo alebo ikmo hore

 
|Obsah|

 

akkovek koprovanie, prava textov a kad alia manipulcie
je mon len so shlasom autora (c) 2004
Vidíme detaily

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách