Horolezectvo

|Obsah|

Untitled Document

Horolezectvo

Ako prv by sme mali ozrejmi pojem horolezectvo - alpinizmus. Horolezectvo nie je len druh portu vykonvan v horch, nie je len hrub dotyk so skalou, ale i urit druh komunikcie s prrodou.

Vo Vysokch Tatrch bol roku 1921 zaloen horolezeck spolok JAMES. Jeho nzov vystihuje podstatu lezenia:

Idealizmus
Alpinizmus
Moralita
Eugenika
Solidarita


Horolezectvo, to nie je len len o extrmnych vkonoch, ale je to spolupatrinos dvoch ud na lane s plnou vzjomnou dverou. Je vysoko morlnou innosou, pri ktorej sa lovek dokonale spozn - chtiac - nechtiac - i v hraninch situcich a uke svoje prav ja.

Horolezeck disciplny

Horolezectvo m vemi vea delen. Patr tu lezenie v horch rznej vky, skialpinizmus (pohyb na lyiach v horskom terne), extrmne lyovanie (strm zjazdy), skalolezenie (lezenie v nevehorskch ternoch), bouldering - liepak (gymnastika na skale bez istenia pre dosiahnutie maximlnych vkonov), vysokohorsk turistika, cliffing (kombincia lezenia big-wallovch stien a nslednho zoskoku padkom), rogaloalpinizmus, paraalpinizmus, speleoalpinizmus (jaskyniarske lezenie).

Horolezectvo delme poda podmienok na letn a zimn.

Poda spsobu prelezu na ist a technick. Pri istom lezen lezec pouva len stupy a chyty prrodn a nie umel. Pod umelmi chytmi rozumieme technick pomcky ako skoby a in istiaci a postupov materil.

Technick lezenie je lezenie s pouitm umelch pomcok, napr.rebrkov a sluiek. Tmto spsobom sa prekonvaj skaln pase, ktor nie je mon preliez istm spsobom. Horolezec si vytvor istiaci bod, po ktorom postupuje alej. Technick prelezy s klasifikovan odline. Hodnota prelezu stpa s jeho istotou.

pecializcia lezca ovplyvuje vber materilu.


|Obsah|

 

akkovek koprovanie, prava textov a kad alia manipulcie
je mon len so shlasom autora (c) 2004
Vidíme vašu výnimočnosť

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách