Horolezectvo

|Obsah|

Untitled Document

Praktick meteorolgia

Poasie v horch sa men vemi rchlo. Pre hory je charkteristick niia teplota, silnejie prdenie vzduchu a vytvranie oblanosti.

Aby horolezca neprekvapili zl podmienky, mus horolezec pred i pri kadom vstupe kontrolova meteorologick podmienky, preto je dleit pozna zkladn druhy mrakov.

Brky a ochrana pred bleskom


Brky v horch nes viacero nebezpe: zsah bleskom, vytopenie v stene, nrazy vetra, siln krpy.
iarov blesk je elektrick vboj medzi mrakom a zemskm povrchom. Okrem iarovho blesku poznme ete tich vboj pod nzvom Eliov ohe. Prejavuje sa praskanm a sranm z ostrch predmetov, v noci je badaten ako modr plamienok.

Blesk si vyber najkratiu spojnicu so zemou, t.j. kamenn tvary vch rozmerov, stromy a pod. Elektrick prd si had cestu najmenieho odporu. Tomu je najidelnejia kompaktn skala. Prd vak me kratie vzdialenosti aj preskoi.
Pri brke treba:
1. o najskr opusti vrchol, hrebe alebo in vysunut miesta. Ak nestihneme zostpi, njdeme si ploinu pod vvihom, ktor 5 - 10 krt prevyuje nau postavu.
2. Musme splva s okolm.
3. Od steny si udrujeme vzdialenos 1-3m.
4. V horolezeckom terne sa vyhbame trhlinm najm ke po nich teie voda.
5. Najvhodnejia poloha je uupi sa.
6. Sname sa osta such.
7. V exponovanom terne sa zaistme krtkou slukou kolmo na smer monho pdneho prdu. Neviaeme sa o hrudnk! Materil polome mimo naej polohy. Ak nie je navzjom vodivo spojen, nehroz zasiahnutie bleskom.


|Obsah|

 

akkovek koprovanie, prava textov a kad alia manipulcie
je mon len so shlasom autora (c) 2004
Ukážeme vám priestor

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách