Horolezectvo

|Obsah|

Untitled Document

Technick improvizcia zchrannej akcie

Najastejou prinou nehd v horskom terne bva pd prvolezca. Po pde me osta prvolezec v dotyku so skalou alebo vo vzduchu. Lezec si v takomto prpade pome prakticky sm:

1. Bu vyrkuje, alebo ho isti spust na vhodn miesto

2. Isti lano zafixuje kravskm uzlom alebo karabnkovm prusikom. Tm sme vytvorili prvolezcovi podmienky na vyprusikovanie po lane, resp. vyjumarovanie.

Ak sa pri pde prvolezec zranil a nie je schopn komunikova, mme viacero monost: vyiahnu alebo spusti zranenho, poprpade najprv k nemu zlani na vonom lane a poskytn mu prv pomoc.

Ke sme sa rozhodli pre spust zranenho, spame ho pomocou klasickho istiaceho mechanizmu, alebo karabnkovch bzd uvedench na obrzku.

Ak potrebujeme predi lano, postupujeme nasledovne: zaistme brzdu, na zaaen lano naviaeme prusik zaisten do karabny kravskm uzlom. Brzdu povolme, teraz je zaaen prusik. Na von koniec lana naviaeme pred karabnkou rybrskym uzlom alie lano. To natiahneme na maximum a zaistme brzdou. Potom uvolnme kravsk uzol. Teraz preber vhu brzda. Prusik z lana odstrnime a pokraujeme v spuste.
Pri zlaovan spolu s postihnutm si do brzdy na osobitn karabnu zaistme zachraovanho tak, aby bol asi 40cm niie medzi nohami zchrancu.

Vyahovanie

Pri vyahovan zranenho postupujeme pomocou jednoduchho kladkostroja alebo Straussovm spsobom vyahovania.

Zafixujeme lano kravskm uzlom pri istiacej karabne. Na zaaen lano uviaeme karabnkov prusik (je mon poui aj jumar). Odviaeme kravsk uzol a urovnme lano v karabne.

Ak vyahujeme pomocou kladky, na zaaen lano uviaeme al prusik, do sluky zapneme karabnu a do nej vlome uvolnen koniec lana. Tm je kladka hotov. Spsob vyahovania spova v ahan lana a nslednom napnan prusika smerom nadol.


Straussov spsob spova v kladke, na ktorej je na jednom konci zchranca a na druhom postihnut. Na voln as lana naviaeme druh prusik, na ktor sa naviae zchranca. Zchranca je okrem toho naviazan na sluku, ktor mus by dostatone preden, aby sa mohol pri vyahovan pohybova asi na 2 - 3 metre. Spsob vyahovanie je znzornen na obrzku - istiaci sa zaves do prusika, m ah zranenho a zaaen lano zranenho nadahuje rukami. Potom po svojom sebaisten vyplh/vylezie nahor a sadne si do lana op.


|Obsah|

 

akkovek koprovanie, prava textov a kad alia manipulcie
je mon len so shlasom autora (c) 2004
Ukážeme vám priestor

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách