Horolezectvo

|Obsah|

vod

Tto publikcia je uren zujemcom o horolezectvo.

Vea mladch, ktor chc vedie ako zaa, ide do kninice, ale tamojie prruky obsahuj star postupy, ktor s v dnenej dobe u dvno prekonan. Preto sme sa rozhodli spolu s priatemi vytvori aksi zhrnutie toho, o by mal kad lezec bezpodmienene ovlda.

V roku 1996 vstpila Nrodn asocicia horskch vodcov SR do medzinrodnej organizcie horskch vodcov UIAGM. Organizcia m pecilne vyvinut smernice pre o najv䚚iu mon bezpenos pri pohybe v horskom terne. Tchto som sa snail dra aj ja pri tvorbe tejto prruky.

Tieto riadky ani z aleka nenahradia intruktora a praktick ukky v terne, ale maj za lohu ozrejmi problematiku zujemcom.


|Obsah|

 

akkovek koprovanie, prava textov a kad alia manipulcie
je mon len so shlasom autora (c) 2004
Vidíme detaily

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách