Horolezectvo

V tejto sekcii njdete - ako sa po novom hovor - "multimedilnu prruku" pohybu v horolezeckom terne. Kniha bola psan za elom vydania v roku 1998. K tomu sa ale nedostalo pre finann problmy s vydanm. Lepie ako lea v uflku je isto aspo takto spsob zverejnenia.

V priebehu rokov odo da poslednej aktualizcie sa niektor postupy zmenili. Tieto zmeny sa na zverejnenench strnkach zatia nenachdzaj.

Akkovek doplujce informcie mete adresova na ma, hdam sa asom dostanem k tomu, aby som aj tu urobil frum s priamymi diskusiami.


Obsah

vod
Horolezectvo
Popis ternu
Klasifikcia a plnovanie try
Popisy ciest, klasicikcie
Plnovanie try
Materil
Vzbroj
Technika lezenia
Systm istenia
Postup po lane
Technick improvizcia zchrannej akcie
Praktick meteorolgia

 

akkovek koprovanie, prava textov a kad alia manipulcie
je mon len so shlasom autora (c) 2004
Ukážeme vám priestor

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách