Články a foto

Najnovšie

16.12.2006 - Krst knihy Strechy nad oblakmi

Chatár z Chaty pod Rysmi Viktor Beránek a bývalý ná?elník Horskej služby na Slovensku Ivan Gálfy sa dnes stali krstnými otcami knihy Strechy nad oblakmi z pera môjho drahého otca. Knihu krstní otcovia pokrstili ?erstvým snehom na Rainerovej chate vo Vysokých T...»Filter: Odborné - Informatika

6.6.2005 - Ako na neurónky, alebo Stuttgart Neural Network Simulator po slovensky a v praxi ;-)

OK, takže poďme nato od začiatku, čo nám treba vedieť:

  • NN je ozna?enie pre neurónové siete ;-)
  • Každá NN má tri druhy vrstiev : vstupnú input, skryté vrsty hidden...»

3.8.2004 - Architektúry PCI zbernice

I. Úvod

PCI vznikla v konštruk?ných a vývojových dielniach spolo?nosti Intel ako univerzálna, procesorovo nezávislá, multifunk?ná zbernica. V krátkej dobe k sebe prilákala vynikajúcou marketingovou politikou spolo?nosti Intel mnoho ?alší...»

2.8.2004 - Úvod do aspektovo orientovaného programovania

Abstrakt

Aspektovo orientované programovanie je pomerne nová, mladá disciplína. Téma, ktorá mi bola zverená bola o to ?ažšia na spracovanie, pretože existuje len ve?mi málo zdrojov pojednávajúcich o tejto vetve ...»

Vidíme detaily

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách