Články a foto


Fotoalbum

27.9.2006 - Korzika: Via ferrata - Chisa

Ke? na ceste N198 do meste?ka Travo, odbo?íte na D645, dostanete sa po 15 km do horskej dedinky Chisa. Samotná cesta je poriadny adrenalín. Na konci dedinky je malé parkovisko, kde sa zakúpi lístok (14€/osoba (s vlastným vybavením okrem klatky, ktorú dostanete v cene)). Je možné vypoži?anie výstroje za príplatok. Ponímanie korzických via ferát je "ako urobi? ?udom z cesty ?o najvä?šiu atrakciu", teda "aj zalesnený kopec má svoj previs cez ktorý sa dá potiahnu? ocelové lano a kramle". Nástup pod stenu trvá cca 15min lesným chodníkom. Tu za?ína miestami náro?ná ale ve?mi dobre istená cesta v skale, lanovými mostami, sie?ami a kladkami. Cesta na vrchol trvá cca 2hod. Pred ?ažkými miestami zvykla by? možnos? úniku (nemusí to ale by? pravidlom), kde je možné bez problémov z via ferraty odstúpi? a vráti? sa chodníkom spä?. Na vrchole je možné rozhodnú? sa, ?i pokra?ova? via ferratou až dole, za pomoci kladky (najdlhšie premostenie malo 250metrov!), alebo sa vrá?i? chodníkom. Ceková d?žka 4hod.

späť
Otvorte svoje možnosti

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách