Články a foto


Fotoalbum

25.9.2006 - Korzika: Všeobecne

Po zvažovaní tohoro?nej dovolenky vyhrala Korzika. Pôvodne sme mali v pláne aj Alpy, ale ak si už ?lovek raz zaplatí trajekt,je lepšie využi? ?as strávený na tomto francúzskom ostrove ?o najviac. Zaujímavos?ou Korziky je jazyk domorodých obyvate?ov - Korzika sa dlho vyvíjala izolovane a jazykom sa stala latin?ina zmiešaná s talian?inou. Oficiálnym jazykom je francúština. Východiskovým bodom pre nalodenie na trajekt na Korziku sa pre nás stalo s geograficko-ekonomických dôvodov talianske Livorno.

Pod?a odporú?aní priate?ov sme sa rozhodli Korziku obís? v smere hodinových ru?i?iek ;-) teda najprv východné a potom západné pobrežie. Východné pobrežie je rovinaté s pokojným morom a dlhými jemno-štrkovými plážami. Pre niekoho až nezaujímavé, no myslím, že romantiku kempovania na pláži priblíženú fotografiami privíta každý. Extrémny juh Korziky sa považuje za najkrajšiu ?as?. Západné pobrežie je veternejšie, útesovité, so silnými vlnami. Na ostrove nám v podstate fúkalo od za?iatku až do konca, špeciálne na západnom pobreží.

Bolo by hriechom obís? vnútrozemie. Korzika je v?aka svojej hornatosti nazývaná aj "horou v mori" - najvyšší vrch Monte Cintu meria 2 710m. Ve?mi populárny je horský prechod GR20, ?i jeho kratšie alternatívy.

Pred nalodením v Livorne ur?ite odporú?ame malý výlet do meste?ka Pisa, kde stojí unikátna šikma veža. Odbo?ka z dialnice je cca 10km pred Livornom. Po príjazde do meste?ka je najlepšie poinformova? sa, ak sa chcete vyhnú? blúdeniu. Pár metrov pred vstupnou bránou k šikmej veži je platené parkovisko, otvorené od 6:00 do 22:30. Vrele môžeme odporú?a? ve?ernú návštevu, ke? je všetko krásne vysvietené. Atmosféru dotvárajú miestni muzikanti a množstvo stánkov so suvenírmi.

Lístky na trajekt je možné zakupi? prostredníctvom internetu na www.corsicaferries.com alebo priamo v pristave. Výhodou nákupu cez internet je možnos? zakúpenia lacnejšieho lístka, vä?šinou na ve?erné plavby. Pri kúpe priamo na mieste sa može sta?, že práve takéto plavby už budú vypredané. Pri nalo?ovaní odporú?ame dáva? pozor na podvozok, pretože chyti? podvozok alebo spojler nie je až také náro?né ;-)

Cie?ovou stanicou korzického pobrežia je Bastia. Cestovali sme no?ným trajektom s dvojhodinovým meškaním a preto sme boli ve?mí radi, ke? sme o druhej v noci našli otvorený kemp v Bastii (smerom na Ajaccio) s príjemnou cenou ubytovania 14€ za dve osoby, stan a auto.

Cestou naozaj nie je núdza o ubytovanie v kempoch. Cena pre dve osoby, stan a auto sa pobybuje v rozmedzí 14 až 25€, priemerne 20€.

Benzín, alebo "vitajte na ostrove"... - cena benzínu (august 2006) vám dá jasne najavo, že nie ste na pevnine. Pohybuje sa od 1.35 do 1.44€, ?o je oproti taliansku zna?ný skok. Vo ve?kým mestách je cena nižšia a mimo nich vytiahnu z hladného auta ?o najviac pe?azí... Každopádne vnútrozemie neoplýva ve?kým množstvom ?erpacích staníc a teda je lepšie tankova? na pobreží.

Prvým milníkom našej cesty sa stala Solenzara, kde sme strávili nieko?ko dní spojených s oddychom pri mori ako aj výletmi do vnútrozemia.

späť


Vidíme vašu výnimo?nos?

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách