Články a foto


12.5.2006 - Perli?ky zo súdnych siení

K rodinnej bitke došlo potom, ke? syn predstavil rodine nevestu a
babi?ka utrúsila: "To vás Pánboh trestá, že se nemodlíte "

K nadmernému užívaniu antikoncep?ných prípravkov nútil svoju manželku
preto, aby neprišla do iného stavu so susedom.

Nepriznávam sa k otcovstvu die?a?a, pretože menovaná mala styky s
podobnými, ako som ja.

Stýkali sme sa spolu dlhšiu dobu a ja netvrdím, že sú všetky tri deti
jeho, ale bolo by slušné, aby si aspo? jedno vybral.

Netušila, že je m?tvy. Vyzeral totiž normálne ako ke? sa vrátil z kr?my.

Z o?í som mu vy?ítala strach a nieko?ko rumov.

Ako som sa cítil po konzumácii alkoholu? No, ako pán domu.

Prehlasujem na ?isté svedomie, že Jaroslav bol u m?a celú noc, ale ak
spal u Boženy, tak to mu nedarujem a môžete si to škrtnú? aj s alibim.

Na svoju obhajobu uviedol, že ju po prvý raz udrel preto, že nepriznala,
že mu bola neverná, a druhý raz preto, že sa mu k nevere priznala.

Za celú dobu, ?o s ?ou spávam, som jej vrazil trikrát facku, a to vždy
preto, že mi bola neverná so svojím manželom.

Manžel ma doma bil. Ke? som mu povedala, že to pôjdem da? k súdu, mi
povedal, nech idem hoci aj do riti Tak som tu.

S priebehom manželstva nie som spokojná. Odporca len zaberá miesto v
posteli niekomu, kto by si to viac zaslúžil.

Pohlavný styk ma bavil, ale to vyšívanie ve?mi nie. A preto náš vz?ah
na týchto zá?ubách stroskotal.

Pokia? sa jedná o dôvody väzby, tak k tým sa nechcem vyjadrova?,ale
ve?mi sa mi tam nechce.

S?ažnos? si podávam, vo väzbe už nechcem by?, pretože tu nie je už
ani Horváth, ani Holub.


Na otázku, ?i si nechce poda? s?ažnos? proti uzneseniu o vzatí do
väzby, uviedol: "Nechcem, mne je tu dobre."

Pou?eniu som rozumel, ale nie ve?mi.

Nepoznám paragrafy ako trebárs advokát, pretože som slušný a ?estný ?lovek.

Pri stánku so zdravou výživou som vypil asi štyri vodky.


Žiadam, aby bolo zaprotokolované, že ku krádeži ma donútil slovami:
"Tak pôjdeš?" - ?o bola vyhrážka, ktorej sa bojím.

Obvinený priznáva, že nakupoval doláre. Na svoju obhajobu uvádza,
že chcel skúpi? všetky doláre, aby Ameri?ania nemali na zbrojenie.


Kradnem ve?mi nerád, ale ?asto.


Ni? som neurobila, ni? som neukradla, prosím vás, už sa to viackrát nestane.

Poškodený bol smrte?ne zranený a jeho lie?enie potrvá 6 až 7 dní.

Snažil som sa hliadke vysvetli?, že som toho ve?a nevypil, ale asi mi
pre podnapilos? nerozumeli.

U menovaného bolo nájdené vä?šie množstvo pornografických materiálov;
ich ?as? bola ponechaná na stanici pre ?alšie využitie....

späť

Ukážeme Vám cestu nahor

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách