Články a foto


4.12.2005 - Záporné ?ísla

Otecko vysvet?uje synovi záporne ?ísla:

"V autobuse idú 4 ?udia."

"Vystúpia 6."

"Ko?ko ich ma nastúpi?, aby bol autobus prázdny?"

späť

Vidíme vašu výnimo?nos?

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách