Články a foto


21.11.2005 - Letecký humor

Po každém letu vypl?ují piloti formulá?, který se jmenuje Grip, nebo-li stránka. A tam napíšou všechny technické problémy a závady na letadle, které zpozorovali b?hem letu a které je pot?eba opravit. A mechanici si to p?e?tou a zjednají nápravu a pak do formulá?e napíšou co a jak bylo opraveno. Mají zcela zvláštní humor. Letecká spole?nost Quantas vydala knihu, ve které nejlepší chu?ovky zve?ejnila. Je tam vždy zapsán problém a ?ešení :

Zapsaný problém: levá vnit?ní pneumatika skoro pot?ebuje vym?nit.
?ešení: levá vnit?ní pneumatika byla skoro vym?n?na.

Problém: zkušební let byl O.K., ale automatické p?istávání bylo velice drsné.
Mechanikova poznámka: automatické p?istávání na tomto letadle není nainstalováno.

Poznámka: n?co je uvoln?no v pilotní kabin?.
Mechanik: n?co bylo utaženo v pilotní kabin?.

Poznámka pilota: mrtvý brouci na p?edním skle.
Mechanik dopsal: byli objednáni živý brouci.

Poznámka: autopilot v poloze "držet výšku" nechá letadlo klesat 60m za minutu.
Mechanik: tento problém si nemohu p?edvést na zemi.

Hlasitost DME je na neuv??itelné síle.
Mechanik dopsal: hlasitost DME byla nastavena na uv??itelnou sílu.

T?ecí zámky zp?sobují, že se škrtící pá?ka zastaví.
Mechanik dopsal: proto tam také jsou.

Podez?ení na prasklé sklo.
Mechanik: podez?ení je správné.

Motor ?íslo 3 chybí!
Mechanik: po krátkém hledání byl motor nalezen na pravém k?ídle.

Letadlo se za letu chová legra?n?.
Mechanik: letadlo bylo varováno, aby se polepšilo a létalo vážn?.

Cílový radar pobroukává.
Mechanik: cílový radar byl p?eprogramován p?idáním písni?kových text?.

Myš v pilotní kabin?.
Mechanik: byla namontována ko?ka.

Spod p?ístrojové desky se ozývají zvuky. Jsou to zvuky jako by trpaslík bouchal na n?co kladívkem.
Mechanik: trpaslíkovi bylo odebráno kladívko.

späť

Vidíme detaily

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách