Články a foto


21.11.2005 - List užívate?ky

Dobrý de?,
ke? chcem skopírova? film na disketu, tak ke? dám "vloži?", objaví sa mi
hláška, že na disku A nie je dostatok miesta. Potom dám "vloži?
zástupcu" a potom sa už film na disketu vojde. Problém však nastane, ak
ho chcem spusti? na inom PC, pretože sa mi objaví hláška "zástupca
nenájdený", pritom v mojom po?íta?i ten film z diskety normálne spustím.
?o s tým môžem urobi??


* Odpove? z hotline *

Vážená užívate?ka,
do Vašej kabelky nenapcháte svoj kožuch. Lístok s tým, že kožuch máte v
skrini, sa Vám však do kabelky vojde. Takže pokia? ste doma a pre?ítate
si lístok z kabelky, že kožuch máte v skrini, tak si ho tam aj nájdete.
Horšie je to, ak ste u priate?ky, vytiahnete lístok z kabelky a
pre?ítate si, že v skrini máte kožuch. V priate?kinej skrini môžete
h?ada? ko?ko chcete, ten kožuch tam ur?ite nenájdete...
Ešte nápoveda: Kabelka = disketa, kožuch = film, lístok = zástupca,
skri?a = po?íta?, moly v skrini = po?íta?ový vírus, sused v skrini =
hacker, manžel vracajúci sa zo služobnej cesty a dobývajúci sa do skrine
= BSA (Business Software Alliance)...

späť

Vidíme detaily

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách