Články a foto


Fotoalbum

5.10.2006 - Korzika: Monte Cintu

Posledné dni na ostrove sme sa rozhodli spríjemni? si výstupom na Monte Cintu - najvyššiu horu ostrova, vysokú 2 710m. Oficiálna cesta na vrchol vedie z dedinky ???. My sme sa držali návodu ?eského turistu z internetu a teda sme zvolili za východiskový bod dedinku Lozzi ( 1 000 mnm), odkia? mala ís? do výšky 1600mnm cesta schodná autom. Náš zdroj ale zabudol uda?, že cesta je prašná, výmo? na výmole, schodná len s terénnym vozidlom s vyvýšeným podvozkom a 4x4. Výstup sme si teda pred?žili o ?alších 600 výškových metrov. Vo výške 1680mnm stojí noc?aháre? Refuge Ercu. Za našej prítomnosti prázdna. Cena za noc a osobu 8€. Cesta na vrchol bola zna?ená mužíkmi, do skaly vchádzala vo výške 2 300mnm s obtiažnos?ou I. Pôvodne ozna?ovaných 6 hodín (1700 výškových metrov) sme v príjemnom tempe urobili za 4,5hod. Z vrchola je krásny výh?ad, krotým sme si pripomínali jednotlivé ?asti našej cesty. Je možné vráti? sa naspa? rovnakou cestou (rýchle). My sme zvolili traverz hrebe?om, pozd?ž cesty z opa?nej strany, ktorá je každých 5 metrov zna?ená ?ervenou farbou v skale. V mieste, kde sa cesta stá?a do opa?ného údolia treba odbo?i? do našej doliny a snaži? sa opä? nájs? mužíkov. Takto sa dá vytraverzova? pleso Cinto a odtia? dolinou za 2 hodiny k chate a dole. Túra trvala kompletne 10hodín dobrého pochodu.

Lozzi je od Bastie vzdialené 70 km, ale v?aka tomu, že skoro celá cesta je hlavným ?ahom Bastia - Ajaccio, nie je až taká zákrutovitá a dá sa urobi? za rozumnú dobu.

späť


Spo?ahlivý partner pre cestu nahor

Náhodná fotografia

Tatry Portál - všetko o Vysokých Tatrách